อัพเดตงานผลิตกล่องวันที่ 23-12-63 01

อัพเดตงานผลิตกล่องวันที่ 23-12-63

23 ธ.ค. 63 อัพเดตงานพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์ ใช้กระดาษอาร์ตการ์ด 350 แกรม ระบบพิมพ์ OFFSET 4 สี

งานเลย์ร่วม

อัพเดตงานผลิตกล่องวันที่ 23-12-63 01
อัพเดตงานผลิตกล่องวันที่ 23-12-63 02
อัพเดตงานผลิตกล่องวันที่ 23-12-63 03
อัพเดตงานผลิตกล่องวันที่ 23-12-63 04