อัพเดตงานพิมพ์กล่อง วันที่ 22-12-63 - 01

อัพเดตงานพิมพ์กล่อง วันที่ 22-12-63

22 ธ.ค. 63 อัพเดตงานพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์ ใช้กระดาษอาร์ตการ์ด 350 แกรม ระบบพิมพ์ OFFSET 4 สี

งานเลย์ร่วม

อัพเดตงานพิมพ์กล่อง วันที่ 22-12-63 - 01
อัพเดตงานพิมพ์กล่อง วันที่ 22-12-63 - 02