อัพเดตงานพิมพ์ประจำวันอาทิตย์ 20-12-63

อัพเดตงานพิมพ์ประจำวันอาทิตย์ 20-12-63

อัพเดตงานพิมพ์ประจำวันอาทิตย์ 20-12-63

20 ธ.ค. 63 อัพเดตงานพิมพ์กล่อง ใช้กระดาษอาร์ตการ์ด 350 แกรม ระบบพิมพ์ OFFSET 4 สี

งานเลย์ร่วม ผลิตหนึ่งวัน