อัปเดตงานพิมพ์ ประจำวันที่ 10-2-2564 - 02

อัปเดตงานพิมพ์ ประจำวันที่ 10-2-2564

อัปเดตงานพิมพ์ วันที่ 10 ก.พ. 64 ผลิตกล่องเครื่องสำอาง กล่องอาหารเสริม กล่องใส่ผลิตภัณฑ์ กล่องใส่สุรา ระบบพิมพ์ OFFSET 4 สี คมชัด บริการครบทุกขั้นตอน พร้อมใช้งาน

ใช้กระดาษอาร์ตการ์ด 350 gsm. สำหรับงานกล่องกระดาษ คุณภาพอย่างดี