งานผลิต ประจำวันที่ 16-12-63

งานผลิต ประจำวันที่ 16-12-63

งานผลิต ประจำวันที่ 16-12-63

ขั้นตอนการผลิต (PRESS) งานผลิตกล่องด่วน 1 วัน ระบบพิมพ์ OFFSET 4 สี คมชัด