งานพิมพ์กล่อง 15-12-63

ตัวอย่างงานพิมพ์ ประจำวัน 15-12-63

งานพิมพ์กล่อง 15-12-63

ตัวอย่างงานผลิตกล่องด่วน 1 วัน ระบบพิมพ์ OFFSET ไม่มีออฟชั่นเสริมใดๆ