อัพเดตงานพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์ วันที่ 19-12-63

อัพเดตงานพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์ วันที่ 19-12-63

อัพเดตงานพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์ วันที่ 19-12-63

19 ธ.ค. 63 อัพเดตงานพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์ ใช้กระดาษอาร์ตการ์ด 350 แกรม ระบบพิมพ์ OFFSET 4 สี งานเลย์ร่วม