อัพเดตงานผลิต ประจำวัน 17-12-63

อัพเดตงานผลิต ประจำวัน 17-12-63

อัพเดตงานผลิต ประจำวัน 17-12-63

การผลิต (PRESS) งานผลิตกล่องด่วน 1 วัน ระบบพิมพ์ OFFSET 4 สี คมชัด