อัพเดตงานผลิตกล่อง 1 วัน 21-12-63

อัพเดตงานผลิตกล่อง 1 วัน 21-12-63

อัพเดตงานผลิตกล่อง 1 วัน 21-12-63

วันจันทร์ที่ 21 ธ.ค. 63 อัพเดตงานพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์ ใช้กระดาษอาร์ตการ์ด 350 แกรม ระบบพิมพ์ OFFSET 4 สี

งานเลย์ร่วม