งานผลิต ประจำวันที่ 8-12-63

งานผลิต ประจำวันที่ 8-12-63

งานผลิต ประจำวันที่ 8-12-63

ขั้นตอนการผลิต (PRESS) งานผลิตกล่อง อัพเดตรายวัน ระบบพิมพ์ OFFSET 4 สี คมชัด